Asukastalojen vakiovuorojen haku vuodelle 2019 on alkanut

Hakuaika on umpeutunut. Päätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse tai puhelimitse 1.11.2018. Kiitos kaikille hakijoille!

* * *

Ilmaisia tiloja tarjolla alueelliseen toimintaan!

Asukkaat ja järjestöt voivat vuokrata Helsingin kaupungin asukastalojen tiloja iltaisin ja viikonloppuisin omaan käyttöönsä tietyin reunaehdoin. Toimijoilla on mahdollisuus hakea itselleen maksutonta vakiovuoroa Kumppanuustalo Hannasta, Punavuoren asukastalo Betaniasta, Maunulan asukastalo Saunabaarista, Asukastalo Malmin toimintakeskuksesta, Kontulan lähiöasemalta ja Vuosaaren lähiöasemalta.

Asukastalojen vakiovuoroihin tehdään uudet sopimukset 1.1.2019  alkaen ja vanhat sopimukset raukeavat.

Tiloja annetaan vakiovuorokäyttöön pääsääntöisesti arki-iltoina tai osana illoista, ja viikonloput varataan toimijoiden yksittäistapahtumiin ja yksityishenkilöiden maksullisiin perhejuhliin.

Tilavuoroja voivat hakea ensisijaisesti sellaiset toimijat, joiden toiminta on kaikille avointa, Sotetoimialan arvojen mukaista ja sen toimintaa tukevaa. Toiminnan on oltava osallistujille maksutonta ja edistettävä osaltaan alueen hyvinvointia.

Vakiovuorojen hakuohjeet

Hakemuksen voi tehdä sähköisesti tai paperilla. Lomakkeita on saatavilla asukastaloilta ja netistä. Hakemus on lähetettävä 15.10.2018 mennessä.

Täytetty hakemus toimii perusteluna ja vakuutena sille, miksi tila on luovutettu juuri kyseisen toimijan käyttöön. Päätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse tai puhelimitse 1.11.2018.

Sähköinen hakemus (täytä ja lähetä verkossa)

Tulostettava hakemus (käsin täytettävä)

Hakemuksen voi palauttaa:

  • Asukastalojen henkilökunnalle 
  • Sähköpostilla osoitteeseen: stadin.asukastalot@hel.fi 
    (viestikenttään teksti: vakiovuorohakemus 2019) 
  • Postitse osoitteeseen: Tilavaraukset/Malmin toimintakeskus, PL 7971, 00099 Helsingin kaupunki.
  • Sähköisenä (linkki yllä)

Vakiovuorotkuva

Edellinen artikkeliTilavaraukset
Seuraava artikkeliRetket