Ei Pisara-rataa Alppipuistoon!

Alppila Seuran kannanotto Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnalle (25.5.2011):

Lautakunnan esityslistalla on 26.5. Pisara-radan yleissuunnitelma. Lautakunnalle on ehdotettu, että “vaihtoehto 3 on eräiltä osin parempi kuin vaihtoehto 1”. Alppila Seuran, Alppiharjun kaupunginosayhdistyksen mielestä vaihtoehto 3 on selkeästi parempi kuin vaihtoehto 1 – etenkin, jos asiaa pohditaan pitkällä aikavälillä.

 • Vaihtoehto 1 tuhoaa Alppipuiston rauhan.

  • Vaihtoehdossa Pisara-radan raide tulisi nykyisen pääradan itäpuolisen pyöräreitin päälle. Raide on tärkeä väylä, jonka merkitys vain kasvaa työmatkapyöräilyn kasvaessa

  • Töölönlahden tiivistyessä ja keskustan levitessä kauemmas Alppipuiston kaltaiselle viheridyllille on tarvetta. Alppipuisto on tärkeä viheralue myös Keski-Pasilaa ajatellen.

  • Alppipuisto on paitsi arvokas puisto, myös tärkeä osa vapaata kaupunkitilaa. Puistossa järjestävät kansalaisjärjestöt suosittuja ja kaikille ilmaisia kaupunkitapahtumia kesäisin. Tämä on tärkeä osa helsinkiläisyyttä, jota tullaan kauempaakin kokemaan.

 • Vaihtoehto 3 on tärkeä Helsingin kehitykselle

  • Asema Alppilassa ratkaisee Linnanmäen liikenteen, joka kesäisin on aivan jumissa, parkkipaikkoja ei ole, eivätkä vierailijat käytä julkisia – junalla asia olisi toisin. Elämyspalveluiden merkitys korostuu tulevaisuudessa.

  • Asemalla on tärkeä merkitys Vallilan teollisuusalueelle, jossa on paljon työpaikkoja. Pisara mahdollistaa työmatkat. Esimerkiksi OP-Pohjolaan on tulossa 800 uutta työpaikkaa. Teollisuuskadun ja Traverssikujan kulmaan entiselle VR:n konepaja-alueelle on tulossa korkea toimistotalo. Tätä aluetta kehitetään ja voitaisiin kehittää edelleen.

  • VR:n konepaja-alue on tulevaisuuden kohde Helsingissä, mitä sinne lopulta tuleekin.

  • Asema hyödyttää asukkaita laajalla alueella, mukaan lukien Vallila, Hermanni, Harju.

  • Liikenteen kohtauspisteenä asema on tärkeä, yhdistäen radan Itäväylälle ja Sturenkadun kautta Arabiaan, Vanhankaupunginlahdelle ja nelostielle. Sitä, miten julkisessa liikenteessä aseman roolia voitaisiin hyödyntää, ei ole vielä selvitetty. Raitiolinjat 3b/T ja 9 ovat kuitenkin aseman sisääntulojen kohdalla. Samoin yksityisautojen pysäköintimahdollisuuksia tulisi selvittää.

Vaihtoehdossa 3 Alppilan aseman sijainti on suunnitelmissa jossain määrin ongelmallinen.

 • Alppila Seura ehdotti jo kesällä 2010 Kuuskulmaan rakennettavaa sisäänkäyntiä Pisara-radalle. Sillä olisi myönteinen elävöittävä vaikutus aukiolla.

 • Siuntionkadun asema on kuitenkin hankalampi. Kaupunkisuunnittelulautakunnalle on esitetty aivan oikein, että ”Mikäli vaihtoehto 3 toteutetaan, Alppilan puutaloalueen läheisyyteen suunniteltu sisäänkäynti tulee sijoittaa muualle kuin Siuntionkadun
  ehjään miljööseen.” Siuntionkatu on ahdas ja rauhallinen katu. Ellei katua muuteta kävelykaduksi, parempi paikka olisi Aleksis Kiven kadulla, Vallilan puolella, entisen VR:n konepajan alueella. Se olisi parempi Vallilan alueen saavutettavuuden näkökulmasta. Myös leveämpi, ahkerammin liikennöity ja Linnanmäelle johtava Kotkankatu sopisi paremmin kuin Siuntionkatu.

Alppila Seura tukee kaupunkisuunnittelulautakunnalle vaihtoehdosta 1 tehtyjä varauksia ja toivoo, että kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenet päätyvät kannattamaan vaihtoehtoa 3. Se on pitkällä aikavälillä kiistatta paras, urbaani vaihtoehto ja mahdollistaa Alppiharjun ja Vallilan alueen kehittämisen. Kartta Yleissuunnitelman tiivistelmässä (kuva 3-5, s. 13) kiistatta osoittaa, että vaihtoehto 1 tukkii Pasilan aluetta ja tuhoaa Alppipuistoa, toisin kuin vaihtoehto 3, joka avaa mahdollisuuksia alueen jatkokehitykseen.

Annan mielelläni lisätietoja.

Alppila Seuran puolesta, Emilia Palonen (pj.), 040-5077198, emiliapalonen@yahoo.co.uk