Mielipide Linnanmäki, Alppipuisto ja Lenininpuisto -asenakaavaehdotukseen

Mielipide LINNANMÄEN, ALPPIPUISTON JA LENININPUISTON asemakaavan suunnittelun lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Alppila Seuralla ei ole mitään Linnanmäen ympärivuotisen käytön lisäämistä vastaan. Seura puolustaa kuitenkin asukkaiden etuja ja haluaa säilyttää Lenininpuiston asukkaiden rauhallisena keitaana. Emme vastusta parkkitalon rakentamista vesilinnaan, mutta emme hyväksy ajotien vetämistä pienen Lenininpuiston kautta emmekä uuden portin ja jalankulkuväylän avaamista sitä kautta. Kasvavan asukasmäärän vuoksi ei ole varaa menettää yhtään puistoa. Suunniteltu ajoreitti myös vahingoittaisi Åshöjdenin koulua käyvien lasten liikenneturvallisuutta ja estäisi puiston käyttämistä koulutyössä. Lasten Päivän Säätiö on lisäksi avoimesti esitellyt jatkosuunnitelmiaan, mm. hotellin rakentamista kantikkaan vesilinnan viereen. Asukkailla on perusteltu syy epäillä, että kaikkea ei ole kerrottu avoimesti. Pysäköintitalo ei edes ratkaise alueen pysäköintiongelmia. Tulemme kuitenkin yhdessä kaupungin ja Linnanmäen kanssa etsimään asiassa kaikkia tyydyttävää ratkaisua.

Vaadimme, että kaikki Linnanmäen ja kaupunkisuunnitteluviraston keskustelut ja suunnitelmat julkistetaan yhdellä kertaa, ennen kaavamuutoksesta päättämistä. Myös Viipurinkadun varrella olevan rakentamattoman, nyt parkkipaikkana olevan tontin, kaavoituksesta on päätettävä yhtä aikaa Linnanmäen ja puistojen kaavoittamisen kanssa. Mielestämme ajoreitti Lenininpuiston kautta on vain alku, jolla Lenininpuisto ja eteläinen Alppipuisto ollaan muuttamassa osaksi yhtiöitettävää Linnanmäkeä. Puiston lähialueiden asukasluku kasvaa voimakkaasti lähivuosina. Alppilan asunnoista on suurin osa parvekkeettomia yksiöitä ja kaksioita, joiden asukkaat tarvitsevat rauhallisen, pakokaasuttoman puiston.

1) Mikäli kantikkaaseen vesilinnaan halutaan rakentaa nimenomaan pysäköintitalo, voidaan ajotie sinne järjestää muulla tavoin, joko tunneliyhteyden kautta tai olemassa olevia ajoreittejä pitkin niitä tarpeen tullen leventäen, madaltaen ja käyttämällä kansia. Myös katujen yksisuuntaisuus ainakin tiettynä aikana vuodesta lienee mahdollinen, ongelmaa auttava järjestely.

Ehdotamme, että sisäänajoreitti tulisi junaradan suunnasta Viipurinkatua pitkin ja kääntyisi parkkialueen reunaa pitkin pohjoisportin edustan kautta vesilinnaan. Pois vesilinnasta ajettaisiin mäkeä alas Vauhtitielle ja Helsinginkadulle. Pohjoisportin edestä voisi louhia vähän kalliota leventäen väylää ja siihen voitaisiin rakentaa kansi, jonka kautta tulisi esteetön pääsy Linnanmäelle. Myös Tivolitietä alaspäin johtavaa väylää voitaisiin hiukan leventää, jotta jalkakäytävä saataisiin riittävän leveäksi ja turvalliseksi. Esteetön pääsy voidaan rakentaa myös Sturenkadun kautta, mutta ei Lenininpuiston läpi.

2) Haluamme, että Linnanmäen ja Lenininpuiston väliin kaavoitetaan tämän prosessin aikana korkea,kauniisti maisemoitu melumuuri. Haluamme, että puiston kunnostus käynnistetään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, ja että puisto suojellaan niin, että mikään Linnamäen tulevaisuuden hanke ei voi sitä enää uhata. Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti puistoa on jatkettava Kulttuuritalon ja Åshöjdenin koulunväliin.

 

Helsingissä 14.4.2012, Irja Nykänen (vpj.), Alppila-Seura ry