Tiivistelmä tapaamisesta Sinnemäen ja arkkitehti Leiwon kanssa 20.4.2023

Mihin kohtaa puistoja rakennuksia suunnitellaan?

Aleksis Kiven kadun ja Saimaankadun varteen ei rakenneta.

Savonkatu kavennetaan 1+1 kaistaiseksi + pyöräily ja jalankulku. Rakennukset tulevat aivan kiinni katureunaan, jolloin Leiwon mukaan tulee uutta tilaa. Savonkadun ja Viipurinkadun risteys muotoillaan uudelleen, jolloin rakentaminen siirtyy kauemmaksi. Savonkadun jalankulkusilta siirtyy toiseen paikkaan (minne, ei vielä kerrottu). Pysäköintiluolan sisäänkäynnit tulevat Savonkadun toiselle puolelle, molemmin puolin kouluja. Vanha koulurakennus säilyy koulukäytössä.

Sinnemäki ja Leiwo vakuuttivat, että vain Savonkadun reuna rakennetaan, muut osat puistoista säästyvät. He eivät antaneet tietoa rakennusten suunnitellusta koosta tai korkeudesta eikä siitä, miten suuri osa Savonkadun kallioita olisi menossaa. Rakennukset ovat tulossa kiinni kavennettavan Savonkadun reunaan, mutta rakennusten tonttien rajoista kallion suunnassa ei ole tietoa.

Savonpuiston vihreisiin osiin on tulossa asuinrakennus, jonka tieltä aiotaan kaataa puita. Senkään tarkasta sijainnista tai korkeudesta tai kaadettavien puiden määrästä he kieltäytyivät kertomasta tarkemmin.

Alppitalo

Rakennusoikeutta nyt 15.000 neliötä. Ovat pyytäneet 20.000, mutta eivät kuulemma saa niin paljon. Purkamisenkin sanottiin olevan vielä harkinnassa (mutta purkaminen tuntui olevan kyllä etusijalla). Uudisrakennuksessa huomioitava Alppilan tyyli ja korkeus. Sinnemäki piti selvityksen tekemistä Alppitalon purkamisen ja jälleenrakentamisen vaikutuksista erittäin tärkeänä.

Leiwon mukaan kaupunki aikoo lunastaa siivut Alppitalon tontista Karjalankatu 10:n kohdalla ja Saimaanpuiston kohdalla, jolloin voidaan vahvistaa kävely-yhteyttä Karjalankadulta Savonpuiston kallioille ja viherkäytävää Alppipuistosta.

Aikatalu

Esilletulo syksyllä, mutta ovat jo varautuneet siihen, että päätetään vasta keväällä, syytä viivästykseen ei kerrottu.

Leiwo keskustellut alueen Luotsin kanssa, että tämä Case olisi syksyllä uusi aloitus läsnäolotilaisuuksille kaupunkisuunnittelussa pelkän verkkoesittelyn sijaan (ei kuitenkaan ole päätöstä tästä).

Kaupunkistrategia

Muistutimme kaupunkistrategiasta, jonka mukaan jokaisella asukkaalla täytyy olla lyhyt matka lähiluontoon. Sinnemäki määritteli matkan jalan 300-400 metriksi.

Seuraavaksi ryhdymme tivaamaan tietoa, kuinka monta prosenttia puistosta rakennettaisiin ja kuinka monta prosenttia säilyisi. Lähiaikoina täytyy selvittää Itä-Pasilan, Konepaja-alueen ja Alppilan asukasmäärät ja lähitienoiden asukkaiden etäisyys lähiluonnosta.

Edellinen artikkeliUutisia Savonkadun ympäristön kehittämisestä
Seuraava artikkeliTervetuloa Savonkadun kalliolle!