Vandring i Alphyddan – ställningen på svenska

De gröna i Helsingfors stads miljönämnd hade träff i norra hörnet av Saimaparken,
hörnet av Savalox- och Alexis Kivigatorna, fredagen den 22 september 2023 vid
kvällskvisten. De gröna politikerna skulle i sista stund besiktiga det lilla parkområde,
Savolax- och Saimaparkerna de är i beråd att låta bebyggas och därmed förstöras av
jättebyggbolaget NCC. NCC har i två år av staden getts planeringsmonopol på papperet
för att utveckla området så att det blir mer likt Böle och Tripla. Planeringsmonopolet
fortsätter hela 2024. I morgon den 26 september kl 15.00 håller stadsmiljönämnden möte
på Työpajankatu/Verkstadsgatan 8 i Fiskehamnen i detta ärende.
Folk sällade sig till den ovan nämnda träffen för att prata med de gröna beslutsfattarna i
miljönämnden för att se om dessa gick att övertyga om att parkerna inta ska röras
eftersom det lilla området med fullväxta löv- och barrträd är traktens nödvändiga lunga,
bildar ett buller- och avgasskydd för husen och därtill är skyddade i nuvarande plan.
Ordföranden Anni Sinnemäki anlände och alla fick säga vem de var. Trafiken i hörnet
överröstade och skaran förflyttade sig till den lugnare utlöparsnutten av Borgågatan där
ordväxling mellan stadsborna och politikerna följde.
De gröna stadsmiljönämndsmedlemmarna verkar ha allt klart för sig, dvs. att området
ska bebyggas. Anni Sinnemäki är biträdande borgmästare med ansvar för
stadsmiljösektorn, ordförande för stadsmiljönämnden samt ledamot i
stadsstyrelsen. Hon fick frågan:
Kan politiker ändra sig när NCC satsat pengar i långa år?
Sinnemäki försvarade sig med att efterfrågan på bostäder i Helsingfors kräver att det ska
byggas åttatusen nya bostäder varje år, varför politikerna tvingas att agera.
Hur?
De tittar efter vad staden tål. Var tomter kan hittas. De finner gröna plättar på kartan.
Byggbolagen avvaktar, vill gärna utnyttja något redan fint, såsom Alphyddan.
Politikerna är i nyckelställning. När de ger bort stadsplanering till storföretag, de enda
med resurser som kan kräva stort byggande, så är politikerna ohjälpligt i symbios med
företagen. Låsningseffekten för politiker, den såg mörk ut på fredagen.

I Helsingfors stads miljönämnd sitter 1 SFP, 3 Gröna, 4 Samlingspartiet, 2 SDP, 2
Vänsterförbundet, 1 Sannfinl.

Edellinen artikkeliLisätietoja Savonpuiston kaavaehdotuksesta
Seuraava artikkeliAlppila seura pyytää muutoksia ehdotettuun Savonkadun ympäristön kaavamuutokseen