Vetoomus päättäjille Alppilan ja Eläintarhan puistojen puolesta

Hyvät päättäjät! Pisararata [1] on nostettu hallituksen liikennepoliittisessa selonteossa lähitulevaisuudessa yhdeksi valtakunnallisesti tärkeimmistä isoista liikennehankkeista. Myös pääkaupunkiseutu tuntuu olevan sitoutunut sen toteuttamiseen. Radan hyödyt ovatkin ilmeisiä. Yhtälailla on selvää, että hankkeen kustannukset tulevat olemaan korkeat, varsinkin raiderahoituksen viimeaikaiseen tasoon nähden.

Korkean hinnan takia radan yleissuunnittelussa päätettiin valita jatkokehittelyn pohjaksi niin sanottu lyhyt Pisararata. Siinä ratahaarat kulkevat mahdollisimman suuren osan maanpinnalla, koska tunnelirakentaminen on kalliimpaa. Valitettavasti tämä merkitsee niiden vetämistä Alppipuiston ja Eläintarhan läpi puistojen kannalta tuhoisin seurauksin. Onko rahan säästäminen niin suuri arvo, että kaksi kulttuurihistoriallisesti arvokasta puistoa täytyy sen takia tuhota?

Emme sinänsä vastusta Pisararadan rakentamista. Aiottaessa voimakkaasti kehittää joukkoliikennettä lähitulevaisuudessa se (tai jokin vastaava hanke) on varmasti toteutettava. Suunnittelussa pitäisi kuitenkin vielä etsiä vähemmän tuhoisia vaihtoehtoja. Uskomme että niitä on löydettävissä. Erityisesti olisi tutkittava ratahaarojen vetämistä tunneleihin heti Pasilan pinta-aseman jälkeen, jolloin yllä mainituilta haitoilta vältyttäisiin raiteiden kulkiessa jo tunnelissa puistojen kohdalla. Tämä vaikuttaisi olevan mahdollista radan nykyparametrien puitteissa.

Näyttäisi olevan jopa mahdollista toteuttaa itäinen haara kaavaillun Alppilan aseman kautta kulkevana vaihtoehtona. Tällainen linjaus olisi alueen asukkaiden, yritysten ja vierailijoiden kannalta liikenteellisesti oleellisesti parempi. Yleissuunnitelman hyväksymispäätöksessäkin [2] todetaan, että Hakaniemessä varaudutaan myöhemmin louhimaan tunneli Alppilan suuntaan. Nyt esitetyssä muodossa itäinen linjaus siis jäisi väliaikaiseksi.

Suurissa liikennehankkeissa pitäisi pystyä paremmin ottamaan huomioon myös ympäristönäkökulma. Erityisen tärkeää tämä on tiheään rakennetulla seuduilla kuten Helsingin kantakaupungin alueella. Lähistölle Vallilaan, konepaja-alueelle ja Keski-Pasilaan on lähivuosina tulossa runsaasti uusia asuntoja ja muita toimintoja. Pisararadan kohdalla olisi nyt mahdollisuus näyttää, että myös asukkaiden mielipidettä kuunnellaan säästämällä viheralueet ja toteuttamalla Pisararata käyttäjien kannalta hyödyllisemmässä muodossa.

 

LUE LISÄÄ: Ympäristöystävällisempi versio Pisararadasta (PDF)

 

Alppila Seura ry

Juha P Korhonen (pj.), 0400 616 335, juhap.korhonen@pp.sonera.net

Eeva Niemiaho (vpj.)


[1] Liikennevisrasto / Pisararata
[2] Liikenneviraston Pisararadan yleissuunnitelman hyväksymispäätös